Juridiskt ansvarig

Hermanos García Carrión, Sociedad Civil

Org.nummer: J19663616

Haza de Lino s/n 18712 Polopos (Granada)

Vår e-postadress: info@www.hazadellino.com

Tel: 958 836 821

Registerdata: Inskrivet i Granadas handelsregister, volym 380, helark 207, sida GR805, 1:a inskrivningen.

Användningsvillkor

Dessa juridiska villkor reglerar den tillåtna användningen av denna webbplats som Hermanos García Carrión, SC (härefter HAZADELLINO.ES) gör tillgänglig för internetanvändare. Om du inte accepterar dessa juridiska villkor måste du lämna denna webbplats.

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen, tjänsterna och dess innehåll på ett omsorgsfullt, korrekt och lagligt sätt och måste i synnerhet avstå från att:

– Radera, kringgå eller manipulera upphovsrätten och andra identifierande uppgifter om rättigheterna för deras ägare som ingår i innehållet, såväl som tekniska skyddsanordningar eller eventuella informationsmekanismer som innehållet kan innehålla.

– Introducera program, virus, makron eller någon annan logisk enhet eller sekvens av tecken som orsakar eller sannolikt kommer att orsaka någon typ av förändring på webbplatsen eller de datorsystem som stöder den.

– Använda eller installera program eller enheter som kan åsidosätta säkerhetskontroller eller lösenord, etablerade av HAZADELLINO.ES, likaså är det förbjudet att dekryptera nycklar, krypteringssystem eller algoritmer eller något annat säkerhetselement på webbplatsen eller någon av dess användare.

– Göra en kopia eller skärmkopia av webbplatsen, utan uttryckligt tillstånd från HAZADELLINO.ES.

– Göra kopior eller versioner av webbplatsen eller dess källkod, utan uttryckligt medgivande från HAZADELLINO.ES.

– Utföra alla typer av beteenden som strider mot lagen eller god tro.

Ansvarsfriskrivning

HAZADELLINO.ES, är inte ansvarig för förluster eller skador som kan drabba användaren på grund av virus, otillgänglighet eller något annat avvikande beteende hos webbplatsen. HAZADELLINO.ES, har vidtagit alla tillgängliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med aktuell teknik, för att garantera att webbplatsen fungerar korrekt och undvika generering av varje typ av skada för användaren.

Användarregistrering

Åtkomst och användning av vissa delar av denna webbplats kräver förhandsregistrering som användare. Registrering av minderåriga användare är inte tillåten. HAZADELLINO.ES förbehåller sig rätten att verifiera informationen från användaren. När du väl har registrerat dig på vår webbplats kan du när som helst komma åt, ändra eller radera uppgifterna i din användarprofil.

HAZADELLINO.ES varnar användaren för att en begäran om registrering som görs bedrägligt eller i strid med tredje parts regler eller rättigheter kan avvisas och att användarkontot kan avslutas om det bryter mot dessa juridiska villkor eller de varningar och krav som ställts. Kontakta HAZADELLINO.ES angående beteenden som bryter mot riktlinjerna och reglerna som styr denna webbplats.

Användarna är ansvariga för alla åtgärder som utförs med deras användarnamn eller konto. Användaren är ansvarig för att hantera och hålla sitt lösenord hemligt vid åtkomst av sitt konto, i händelse av misstanke om att säkerheten för lösenordet har äventyrats, måste det ändras omedelbart.

Länkar

HAZADELLINO.ES frånsäger sig allt ansvar för de tjänster eller information som tillhandahålls på andra sidor som är länkade till denna webbplats. HAZADELLINO.ES kontrollerar eller utövar ingen typ av övervakning över de länkade sidorna. Användare som använder dessa länkar bör läsa de juridiska villkoren som anges på destinationssidorna.

Immateriella rättigheter

Texterna, bilderna, logotyperna, särskiljande tecken, ljud, animationer, videor, källkod och annat innehåll som ingår på denna webbplats tillhör HAZADELLINO.ES, eller har i förekommande fall, fått tillstånd för användning eller exploatering.

Användare av denna webbplats kan utföra reproduktion eller lagring av innehållet som lagrats på denna webbplats för sitt eget personliga bruk eller för de ändamål som godkänts i de juridiska villkoren för avtal om våra produkter och tjänster. All annan överföring, distribution, reproduktion eller lagring, helt eller delvis, av innehållet som lagras på denna webbplats är uttryckligen förbjudet förutom efter föregående och uttryckligt medgivande från HAZADELLINO.ES.

Lagstiftning och jurisdiktion

Denna webbplats är föremål för spansk lag och i händelse av att rättstvister eller kontroverser uppstår från användningen av denna webbplats, underkastar sig båda parter jurisdiktionen för de rättsinstanser som tillhör staden Polopos (Granada). Denna uttryckliga hänvisningsklausul till rättsinstanserna tillhörande staden Polopos (Granada) kommer inte att vara tillämplig i fall av rättstvister med användare av webbplatsen som enligt gällande lagstiftning innehar status som konsumenter, i vilket fall båda parter kommer att omfattas av jurisdiktionen för de rättsinstanser och domstolar där konsumenten är bosatt.

Version

Denna juridiska information är daterad 2016-10-31 och alla ändringar av dess villkor kommer att publiceras på webbplatsen.